We Are Participating in the Green ICT programme

Developing Smart grid devices with Inverter batteries 
„Norway Grants „Green ICT“ programme“

Targa võrgu ja Inverter akupankade arendamine 
„Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT““

01.06.21 – 01.07.23

Read More About Green ICT
Hero illustration

Green ICT Project summary / Projekti lühikokkuvõte.

English
Olsson Green is developing (with the help of the Green ICT project) a smart grid inverter battery systems, which effectively combines the work of public grid, gas/diesel generators and solar while storing excess or cheaper energy for later use.

The system will also help companies smooth out the peak energy needs, optimises energy prices, and keeps businesses running even on relatively long grid blackouts.

Eesti keeles
Olsson Green arendab (Green ICT projekti abil) targa võrgu inverter-akupanku, mille abil kombineeritakse tõhusalt elektrivõrgu, generaatorite ja päikesepaneelide töö ning toimub elektrienergia salvestus. Inverter akupankade abil luuakse terviklik mikrovõrk koos energiavaru salvestusega, mis aitab ettevõtetel rahuldada tarbimise tipphetkede kõrgemat energiatarvet.

Loodav lahendus aitab säästa raha, salvestades energiat soodsama börsihinna juures ning võimaldab ettevõtetel jätkata tegevust ka pikaajalise elektrikatkestuse korral.

Project milestones / Projekti verstapostid

 • Summer 2021 / Suvi 2021
  (ENG) Hiring, software- and hardware analysis and preparation of the work- and manufacturing environment.
  (EST) Meeskonna palkamine, tarkvara- ja riistvara analüüs ning töökohtade ja tootmispinna ettevalmistus.
 • Autumn 2021 / Sügis 2021
  (ENG) Production of the prototypes and automation software begins.
  (EST) Prototüüpide ehituse ja tarkvara arendusega alustamine.

Project Contacts / Projekti kontaktid

 • Lead partner / Juhtpartner
  Olsson Green Oü
  Aap Hirvesoo
  email:
  tel.: +372 56 467 710
 • Cooperation partner / Koostööpartner
  Tech Group As
  Martin Sutrop (Arenduspartner/Development partner)
  email:
  tel.: +372 55 474 26

 

Green ICT

Smart grid central system / Targa võrgu keskseade
Smart grid central system / Targa võrgu keskseade